biokovo

Kamešnica, planina u graničnome području Hrvatske i BiH; najviši vrh Konj (1856 m). Leži jugozapadno od Livanjskoga polja, a dio je masiva Dinare.

Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok u duljini od približno 20 km, između prijevoja Vaganj (1173 m) na sjeverozapadu i Buškoga blata na jugoistoku.

Konj i Kamešnica (1810 m), najviši vrhovi, nalaze se u BiH. Građena je od vapnenca i bezvodna.
Na prisojnim jugozap. padinama (Hrvatska) vegetacija je oskudna (kamenjar), a na osojnima (BiH) razvijena je šuma bukve, jele, smreke….

Sam vrh je klasičnog dinarskog izgleda, tj. kamrnjar prošaran travnatim busenovima, i gol je. Označen je ovećim ubetoniranim kamenom, na kojem je istaknuto ime vrha i nadmorska visina. S vrha puca pogled u svim smjerovima.

Tekst: planinarenje.hr

rezerviraj

Trajanje ture:

7  sati + prijevoz

Težina:

Srednje teško, (1000m  visinske razlike)

Visina odredišta:

1856 mnv

Cijena:

550 kn (73 €)

5+ ljudi, popust od 20%

Individualna cijena:

750 kn (100 €)

Uključeno u cijenu:

Nije uključeno u cijenu:

Galerija